Werkwijze inschrijving

Inschrijving voor een project is alleen mogelijk als je voldoet aan de genoemde criteria. Na het insturen van jouw inschrijfformulier nemen we je inschrijving in behandeling en nemen we zo snel mogelijk contact met je op. We hanteren hierbij de volgende procedure:

  • Op basis van inschrijvingsvolgorde en muzikale kwaliteit beoordeelt de artistieke commissie de selectie voor deelname.
  • Op verzoek van de artistieke commissie kan een digitale auditie (filmpje of opname via een wetransfer-link) gewenst zijn. Met dit proefspel wordt het niveau vastgesteld en bepaalt op welke plaats binnen het orkest de muzikant het best tot zijn/haar recht komt. Bij twijfelgevallen kan een proefperiode worden afgesproken en wordt de muzikant ondersteund door de sectieleider.
  • Muzikanten die zich aanmelden voor een heel seizoen krijgen voorrang op muzikanten die zich aanmelden voor een los project.
  • Wanneer op het moment van aanmelden geen open vacatures zijn, dan plaatsen we in onderling overleg de muzikant op de wachtlijst. Zodra een vacature ontstaat of als er voor een project een invaller nodig is dan nemen we contact op.
  • OFO kan deelname aan een project uitsluiten als aan één of meerdere bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan.

Klik hier op het inschrijfformulier.