Organisatie

Het Open Fanfare Orkest is een stichting die werkt met 3 commissies bestaande uit minimaal 4 personen per commissie:

 • Artistieke commissie met de taken:
  • Bedenken en regelen van projecten
  • Vastleggen repetitieschema
  • Vastleggen locaties en partners voor projecten
  • Werving en selectie van muzikanten
  • Interne en externe communicatie hierover, inclusief PR
  • Overige artistieke werkzaamheden
 • Financiële commissie met de taken:
  • Beheren van boekhouding
  • Vaststellen van begroting
  • Opstellen van financieel jaarverslag
  • Aanvragen van subsidies
  • Werven van sponsoren en vrienden
  • Bijhouden van deelnemersadministratie
  • Interne en externe communicatie hierover
  • Overige financiële werkzaamheden
 • Uitvoerende commissie met de taken:
  • Regelen van vervoer slagwerk
  • Aankleding en inrichting repetitieruimte en concertzaal
  • Beheren van ICT
  • Verzorgen van licht en geluid
  • Beheer van instrumenten
  • Overige uitvoerende werkzaamheden

Uitgangspunt is dat iedere commissie zelfstandig verantwoordelijk is voor de taken waar zij voor staat. Er is geen bestuur of voorzitter waar goedkeuring van nodig is. Ook betekent dit dat de commissies in onderling overleg met elkaar afstemmen.