De laatste plekken voor project 2!

De bezetting is bijna compleet voor project 2; het literair concert i.s.m. met de bekende auteur Arthur Japin.

De volgende plekken zijn nog vrij:
3 bugels
1 trompet of es-cornet
2 bes-bassen